092508bassdirector.htm

Olika typer av eltjänster

De flesta elektrikerfirmor erbjuder alla möjliga typer av eltjänster som exempelvis nyinstallationer, reparationer och service. Du kanske håller på att bygga ett nytt hus och behöver belysning inomhus och utomhus eller så ska du renovera badrummet och lägga nytt värmegolv. En kontakt med dimfunktion kanske har gått sönder eller så behöver du fler kontakter på altanen. En elfirma kan också hjälpa till med köksinstallationer, inkoppling av värmepumpar samt data- och telenät. Det finns också en del firmor som specialiserat sig på elbesiktningar och energispartjänster. Det kan handla om projektledning,  projektering och driftsättning av olika elinstallationer. För att gynna miljön men också minska elfakturan så mycket som möjligt finns ofta flera energibesparingsåtgärder att göra. Företag som erbjuder denna tjänst bokar ofta upp ett möte med dig för att gå igenom processen och upplysa dig om vilka åtgärder som mest effektivt fungerar i just din fastighet.